Werken in een team.

Een groot deel van je tijd breng je op je werk door en natuurlijk wil je dan op een plezierige manier met je collega’s samenwerken! Je krijgt er energie van en het komt je prestaties ten goede. Je gaat met plezier naar je werk.

Het werken in teamverband gaat niet vanzelf. Het stelt hoge eisen aan de leden van het team, de werkwijze en de interactie binnen het team. 
Teamcoaching bij comm2move is een uitstekende manieren om het werken in een team op een hoger niveau te brengen


Teamcoaching. 

Teamcoaching ondersteunt teams in hun ontwikkelingsproces. Teamcoaching is een intensieve vorm van coaching waarbij het functioneren van het team centraal staat.

Er is vaak sprake van een aanleiding en een concreet vraagstuk. Dat kan een conflict zijn, maar het kan ook zijn dat er binnen het team irritaties zijn als gevolg van een hoge werkdruk of dat de samenwerking in het team niet naar wens verloopt en de resultaten niet worden gehaald.

Een teamcoach is iemand die een tijdje met je meekijkt en ‘meeloopt’ en stilstaat bij de dingen die je als team zo vanzelfsprekend vindt. Hij/zij stelt vragen en is nieuwsgierig naar waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Een coach stimuleert het team en de individuele leden niet alleen om hun persoonlijke vaardigheden verder te ontwikkelen en in te zetten, maar daar ook verantwoordelijkheid voor te nemen. Zo ontstaat er beweging, dynamiek en verandering en wordt de onderlinge samenwerking verbeterd en daarmee zullen ook de resultaten verbeteren. Een coach is dus een begeleider die er voor zorgt dat een ander zich bewust wordt van zijn eigen belemmeringen én mogelijkheden om vervolgens zelf het "probleem" op te kunnen lossen.


Wat is het doel en beoogde resultaat?

Concreet kan bijvoorbeeld gewerkt worden aan:

  • Het verbeteren van de onderlinge samenwerking en communicatie
  • Het meer nemen van verantwoordelijkheid
  • De zelfsturing van het team
  • Het resultaatgericht gaan werken


Werkvormen.  

Teamcoaching gebeurt in een veilige en prettige sfeer die teamleden stimuleert open met elkaar in gesprek te gaan, meningen te uiten, feedback te geven en samen keuzes en afspraken te maken voor toekomstige actie.

  1. Coachen met paarden
  2. Wandelcoaching
  3. Combinatie van beide


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn