Privacyverklaring

COMM2MOVE is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring 

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Thea van Drie, Owner Comm2move, KvK nummer 65299140

Mandenvlechterlaan 3, 3781 DV, Voorthuizen

06 50733892

thea@comm2move.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject.

Persoonsgegevens 

Comm2move verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Gespreksverslagen
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Inhoud van communicatie
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De website van Comm2move heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via thea@comm2move.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Doeleinden

Comm2move verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het kunnen aanbieden van informatie op de website 

Verwerking:

Op grond van de privacyregelgeving moet Comm2move gegevensverwerking gebaseerd zijn op een wettelijke grondslag in art. 6 AVG. 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht. 

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen: 

 • De verbetering van haar diensten; 
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. 

Uw rechten

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar thea@comm2move.nl. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.  

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.  

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: 

Comm2move t.a.v. Thea van Drie

Mandenvlechterlaan 3, 3781 DV te Voorthuizen

thea@comm2move.nl

06 50633892

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24-05 2018

 

privacyverklaring
Privacy verklaring AVG_1.pdf (139.83KB)
privacyverklaring
Privacy verklaring AVG_1.pdf (139.83KB)

 

 

Algemene informatie

 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn